Perfect hair - Tips and Tricks and Review of Nutri-Repair Treatment by Yves Rocher

EN:
Hi, sweethearts
Today`s post is dedicated to hair care. The topic is vast and hell I can write hundreds of words on the subject, but I will try to minimize them and not bother you with unnecessary details. Fall is out and it's time to prepare for the cold weather, wind and other killers of prefect hair. If you're my type and you have long hair, very well you understand what I mean. I tested a thousand products and many of them had a positive effect, but they weren’t perfect for various reasons, which put me off them. It has been a while since I came across one, for which I can say I would have taken a whole box :D Now I will tell you more about it and also some tricks and tips for hair care in autum
Perfect hair by Yves Rocher

BG:
Здравейте, принцеси
Днешният пост е посветен на грижата за косата. Темата е адски обширна и мога да изпиша стотици думи по този въпрос, но ще се опитам да ги сведа до минимум и да не ви занимавам с излишни подробности. Навън е есен и е време да се подготвим за студентото време, вятъра и всички други убийци на съвършенната коса. Ако сте като мен и имате дълга коса, много добре разбирате какво имам предвид. Изпробвала съм хиляди продукти и доста от тях са имали положителен ефект, но и недостатъци, които са ме отказвали от тях. Отдавна не бях попадала на някой, за когото мога да кажа, че бих си взела цял кашон :D Сега ще ви разкажа малко повече за него и за някои трикове и съвети за грижата за косата.

EN:
My type of hair is one of the most common types - straight, dry at the ends and oily at the scalp. For this reason it needs products that nourish it, but not too greasy. That is exactly what I found in Nutri-Repair Treatment products of the French brand Yves Rocher. They give me deep nourishing and repair through the jojoba oil it contains. In this way my hair is protected from external factors, not aggravated and greasy. Jojoba oil is known for its rich in fatty acids, vitamins C, E and B complex, and iodine minerals, copper, zinc, chromium, silicon. In hair care products it has a positive effect because it deeply nourishes and moisturizes the scalp, reduces dandruff, reinforces and strengthens the hair at the root, regulates hair loss, returns shine, facilitates combing eliminates tangled ends. These are things that each of us need, right. :)

BG:
Моят тип коса спада към един от най-често срещаните типа – права, суха в краищата и склонна към омазняване при скалпа. Поради тази причина са й необходими продукти, които да я подхранват,но не и омазняват прекалено. Точно това открих при продуктите Nutri-Repair Treatment на френската марка Yves Rocher. Той ми дава дълбоко подхранване и възтановяване чрез маслото от жожоба, което съдържа. По този начин косата ми е защитена от външните фактори, без да се отежнява и омазнява. Маслото от жожоба е известно със своето богато съдържание на мастни киселини, витамини С, Е и B комплекс и на минерали йод, мед, цинк, хром, силиций. В продуктите за коса то има положителен ефект, защото дълбоко подхранва и овлажнява скалпа, намалява пърхота, подсилва и заздравява косъма в корена, регулира косопада, въвзвръща блясъка, улеснява разресването, елиминира заплетените краища. Това са нещата, от които всяка една от нас се нуждае :)
Nutri-Repair Treatment
Nutri-Repair Treatment Conditioner by Yves Rocher
http://bonjour.bg/product.php?ProductID=35
Nutri-Repair Treatment Shampoo by Yves Rocher

EN:
Also the fact that the products are completely natural, with no silicone, parabens and colorants won me over immediately. In mass cosmetics the presence of silicone is quite common and if I have to be honest, in the past using such products, the hair looks lovely just the first day. Then it starts becoming excessively greasy, the volume goes to hell and it seems like it is not mine for weeks. And we know very well that too frequent washing of the hair makes it much more prone to problems with grease.

BG:
Също така фактът, че продуктите са абсолютно натурални, без съдържание на силикон, парабени и оцветители, ме спечелиха веднага. В масовата козметика присъствието на силикон е доста често срещано и ако трябва да бъда честна, ползвайки в миналото такива продукти - косата изглежда прекрасно само първия ден. После започва да се омазнява прекомерно, обемът отива по дяволите и изглежда все едно не е мина от седмици. А пък знаем много добре, че прекалено честото миене на косата я прави доста по-склонна към проблемите с омазняватено.

EN:
And finally I want to share a few tricks for your hair to be healthier and keep looking better. I've tried them personally, do I can vouch for their effects:
1. How do we start? Every beauty ritual has a specific technique, which leads to better results hair washing does not differ. The application of the correct technique can lead to improving its health, volume and shine. For starters the hair needs to be very well soaked in hot water, which opens the culicula and aids the removal of contamination.
2. Do not use excessive amounts of shampoo. If your hair is medium in length, you only need a quarter of a palm.
3. Where does the shampoo belong? The hair only needs application at the roots, since that is the area where it is youngest and greasiest while the ends are dryer and more delicate. Let the shampoo run along the length of the hair without massaging it in the gentle ends.
4. Forget rubbing! Circular motion and rubbing can permanently damage the calicula of the hair, which will lead to cracking and tearing. This is why you should apply any product very gently with longitudinal motion along the string of hair.
5. Do not go washing your hair too often! This personally was one of the hardest rules to follow. The frequency of washing the hair depends entirely on its type. Thus, if your hair is regular or dry, you should wash it 2, 3 times maximum per week. If however, you have a greasy hair, you can wash it more often but using the correct products.
6. How do we apply the balsam? After you wash off the shampoo, gently squeeze the hair dry and apply the balsam, starting from the middle of the length and gently proceed to the ends. Do not put balsam at the roots of the hair, since the combination with the naturally occurring fats could grease the hair up excessively. Let the balsam work for as long as necessary and wash off carefully.
7. In case of a long hair – start the other way around. You read correctly! If your hair runs below your shoulders, apply the balsam at the ends of the hair to protect them from drying up too much. Then rinse well and apply the shampoo. This trick will not only protect the ends of the hair, but also allow the holes in the culicula fill up with moisture, making the hair smoother and shinier.
8. Finishing touches – its time for cool water. It will close the culicula of the hair, keeping the active ingredients and moisture of the balsam increasing the shine of the hair.
Nutri-Repair Treatment
Nutri-Repair Treatment by Yves Rocher
BG:
И за финал искам да ви споделя няколко хитрини, с които косата ви ще е по-здрава и ще изглежда по добре. Пробвала съм ги и лично гарантирам за ефекта им:
1. Как да започнем? Всеки разкрасителен ритуал си има специфична техника, която води до по-добри резултати и миенето на косата не остава по-назад. Прилагането на правилната техника може да увеличи здравето, обема и блясъка на косата. Като за начало косата трябва да е много добре намокрена с топла вода, която отваря кутикула и улеснява премахването на замърсяванията.
2. Не използвайте прекалено много шампоан. Ако косата ви е със средна дължина, необходимо ви е една четвърт от шепата.
3. Къде е мястото на шампоана? Косата има нужда от сапунисване само в корените, тъй като там тя е най-млада и най-мазна, докато краищата са най-сухи и деликатни. Оставете шампоанът да премине през цялата дължина на косъма без да го разтривате в нежните краища.
4. Забравете търкането! Кръговите движения и търкането може да увредат трайно кутикула на косъма, което да доведе до начупване и накъсване. Затова нанасяйте измивните продукти много нежно, с вертикални движения от корена към краищата.
5. Не прекалявайте с честотата на миене на косата! Това за мен лично беше едно от най-трудните правила, които да се науча да спазвам. Честотата, с която трябва да миете косата си, зависи изцяло от нейния тип. Така например, ако косата ви е нормална или суха, миенето трябва да се сведе до 2 най много 3 пъти седмично. Ако имате обаче мазна коса, може да я миете и по-често, използвайки подходящ продукт.
6. Как да нанасяме балсам? След като изплакнете шампоана, изстискайте леко водата от косата и нанесете балсама, като започнете от средата на косъма и го разнесете нежно към краищата. Не поставяйте балсам върху корените, тъй като естествените масла, които се намират там, в комбинация с балсама може да омазнят прекомерно косата. Оставете балсамът да действа колкото е необходимо и изплакнете внимателно.
7. При дългите коси – започнете отзад напред. Правилно прочетохте! Ако косата ви е под раменете, е препоръчително да нанесете малко балсам, за да предпазите краищата от изсушаване. След това изплакнете хубаво и нанесете шампоан. Този трик не само ще предпази краищата от изсушаване, но и ще запълни дупките в кутикула с влага, правейки косъма по-гладък и блестящ.
8. Финални щрихи – време е за хладка вода. Тя ще затвори кутикула на косъма, запечатвайки активните вещества и влагата на балсама, с което ще увеличи блясъка на косъма.

Where you can find products: shmapoo and conditioner
Продуктите можете да откриете тук: шампоан и балсам

P.S. Don`t forget to follow me on facebook  and instagram for more interesting updates :)))
П.С. Не забравяйте за последвате блога в Facebook и  Instagram за повече ърдейти  и интересни неща.

Love, Lucy

Етикети: , , , , , , , , , , , , ,