Бизнес на високи токчета - изповедта на Тамара Мелън

BG:
Здравейте, сладки

Днес съм ви приготвила един малко по-различен пост, свързан с една книга, която наскоро прочетох. Става въпрос за „Бизнес на високи токчета“, автобиографичната книга за историята на Тамара Мелън. Не сте чували това име до сега? Ами и аз не бях, но името Джими Чу със сигурност буди у вас доста положителни емоции, нали така? В следващите няколко реда ще разберете какво ги свърза и ще научите личните ми впечатления за тази, бих казала, доста интересна книга.

EN:
Hi, darlings
Today's post will be a little different because it's related to this book I read recently. I am talking about “In My Shoes” – biographic story of Tamara Mellon. Never heard  that name before? Me neither, but Jimmy Choo is something you are very familiar with, aren't you? In the next a few lines you`ll figure out the connection and I`ll tell you more about my impressions of that pretty interesting reading.

BG:
Между жените и обувките винаги съществува една специална връзка. Нещо, което ни кара да се прехласваме по даден чифт и да не можем да спрем да мислим за него с дни. Да стоим като хипнотизирани пред някоя витрина, да спестяваме с месеци, да сме готови да платим сума равностойна на месечния ни наем, само и само да се сдобием точно с онези невероятни, запленяващи и сексапилни обувки. А като става въпрос за такива обувки в моето съзнание едно име винаги изплува задължително – Джими Чу. Марка, която се е превърнала в синоним на класата и която присъства на всяко едно знаково модно събитие. Верни спътници на Оскарите, надничащи от страниците на Вог и задължителен елемент в гардероба на всяка модна икона, тези обувки не просто са секси, те оставят следа. Но кой е създателят им и кой стои зад дългогодишната им история? Може би лондонският обущар от малайзийски произход, чието име носят? Ами ще ви изненадам, но не е той. Става въпрос за една жена, която рискува в името на мечтата си и въпреки множеството перипетии, които й поднася живота, не се отказва и не се спира пред нищо. „Бизнес на високи токчета“ ще ви разкаже за историята на Тамара Мелън –съосновател и креативно ядро на модния лейбъл Джими Чу.
Историята започва с двучасово закъснение, което слага край на работата й като редактор във Вог. Без работа, с доста обтегнати отношения със собствената й майка и проблеми с наркотиците, Тамара Мелън започва да гради това, което я прави световно известна, но също така й носи и безброй драматични обрати. Постъпвайки в клиника за зависими, единственото нещо, което и дава силата да се справи с проблема със забранените субстанции е мечтата й да създаде обувки, за които мечтаят всички жени. След излизането си от клиниката, тя поставя началото на партньорството си с Джими Чу, който по това време притежава работилница в Ист Енд и прави поръчкови обувки. Партньорство, което не се развива според нейните очаквания и не след дълго той излиза от играта. Разбира се нещата не минават особено леко, но това е само първото от множество изпитания, които животът е подготвил за амбициозната ни героиня. Множество сделки, сливания, акции, недоброжелателни колеги, бурен брак и за капак – майка алкохоличка, която се опитва да присвои спечеленото от упоритата работа на Тамара, това описва живота на една от най-успешните жени в модата.Нека не издавам повече от сюжета. Ще се опитам накратко да ви опиша личното си впечатление от книгата. 

EN:
There has always been a special connection between women and shoes. There's something that makes us fascinated with a pair and we can`t stop thinking about them for days.  They are something that makes us stare at the shop window,  save money  for months and be ready to pay a month's rent just to have precisely those incredible, evocative and sexy shoes.And when it comes to that kind of shoes one name always emerges in my mind - Jimmy Choo. A brand that has become synonymous with class and is present at every fashion event. Faithful companions at the Oscars, peering from the pages of Vogue and a mandatory element in the wardrobe of every fashion icon, these shoes are not only sexy, they leave a mark. But who is their creator and who is behind their long history? Perhaps the London shoemaker of Malaysian origin whose name they bear? Surprise, surprise but it`s not him. It's actually a woman who risked everything for her dreams despite her tumultuous string of events that is her life. She did not give up and would not  stop at nothing. “In My Shoes” tells the story of Tamara Mellon - co-founder and creative core of the fashion label Jimmy Choo.
The story begins with a two-hour delay, which puts an end to her work as editor of Vogue. Without work, with very tense relations with her own mother and drug problems, Tamara Mellon began building what makes her famous, but also put her on a path of countless dramatic twists. Checking into a clinic for drug addicts, the only thing that gives her the power to deal with the problem with illegal substances is her dream to create shoes that  all women dream of. After her release from the clinic, she marked the beginning of her partnership with Jimmy Choo, who at the time holds a workshop in East End and makes custom shoes.A partnership that does not develop according to her expectations and not long after Choo leaves the game. Of course the split doesn`t go particularly well, but this is only the first of many tests that life has prepared for the ambitious heroine. Great number of transactions, mergers  and shares, hostile colleagues, turbulent marriage and to top it all- alcoholic mother trying to appropriate the fruits of Tamara's hard work, it describes the life of one of the most successful women in fashion.Let's not give away more details of the plot. I will try briefly to describe my personal impression of the book.

BG:
Първото нещо, което ме спечели е, че е биографична. Обичам да чета книги или да гледам филми, базирани на действителни събития. Смятам ги за по-увлекателни от типичните чиклит романи, които разказват за фикционални персонажи и истории. Също така момента, в който се сдобих с нея, съвпадна и с този, в който самата аз се впускам в приключението да водя собствен блог. Нещото, заради което напуснах старата си работа и смятам, че мога да превърна в новото си поприще. Всяка следваща страница от книгата ми даде адски много отправни точки, върху, които да се замислям. Детайлите относно развиването на лейбъла Джими Чу  и това, че никога не трябва да се спираш пред нищо, са основната причина да я изчета с небивал интерес. „Бизнес на високи токчета“ е книга за предприемачеството, неподправения нюх към модата и за това какво се крие зад блясъка и успеха. И не на последно място, тя ме вдъхнови. Историята на Тамара Мелън е един прекрасен пример за това как една силна и борбена жена може да постигне всичко, въпреки трудностите. Урок за това, че не трябва да се отказваме, когато вярваме в нещо.

EN:
The first thing that won me over was that the piece is an autobiography. I love reading books or watching movies based on real events. I find them more fascinating than the typical chick lit novels that tell the story of fictional characters and stories. Also, the moment I got it coincided with the time I myself am stepping into the adventure of leading my own blog. Something, I left my old job for and I hope will  become my new field of action. Each following page of the book gave me a hell of a lot of reference points to think. Details on the development of the label Jimmy Choo and that one should never stop at anything, are the main reason to read it with unbelievable interest.“In My Shoes”is a book about entrepreneurship, genuine flair for fashion and what lies behind the glamor and success. And last but not least, it inspired me. The history of Tamara Mellon is a wonderful example of how a strong and feisty woman can achieve anything, despite the difficulties. A lesson that we should not give up when we truly believe in something.

Благодаря на AMG Publishing за приятното четиво :)

Love, Lucy

P.S. Don`t forget to follow me on facebook and instagram for more interesting updates :)))
П.С. Не забравяйте за последвате блога в Facebook и Instagram за повече ърдейти и интересни неща.:)))

Етикети: , , , , , , , , , ,